Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ unitedufabet.com เพื่อลดการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ จากทางเว็บไซต์ โดยสมาชิกทุกท่านจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ฯ โดยไม่มีข้อยกเว้น 

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. เว็บไซต์ต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อายุของผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ทางเว็บไซต์ unitedufabet.com สามารถปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
  2. เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลของท่านได้ โดยจะไม่แชร์หรือส่งข้อมูลของท่านให้บุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
  3. กฎข้อบังคับของเว็บไซต์ unitedufabet.com สมาชิกจะทำตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การเดิมพัน การชำระเงิน หรือ การฝากถอนเงิน
  4. unitedufabet.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. เว็บไซต์ unitedufabet.com สามารถยกเลิกสถานะสมาชิกของท่านได้ หากมีสมาชิกละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์ของเรา
  6. เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. สื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ unitedufabet.com ของเรา ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  8. สมาชิกท่านใดที่มีข้อสงสัง สามารถติดเราได้ผ่านเว็บไซต์ unitedufabet.com
  9. เว็บไซต์สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย กับผู้ใดที่ละเมิดกฎข้อบังคับจากทางเว็บไซต์ unitedufabet.com
  10. การใช้บริการเว็บไซต์ unitedufabet.com ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากเว็บไซต์