Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ unitedufabet.com ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ซึ่งคุณได้แจ้งไว้กับทางเว็บ รวมถึงนโยบายในการนำข้อมูลออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด โดยมีการชี้แจงไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้คุณควรศึกษาทำความเข้าใจให้ดี เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองได้มากที่สุด

Privacy Policy

1. ข้อมูลที่เรารวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมีการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์ , เลขบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเล่นวางเดิมพัน

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
เว็บ unitedufabet.com มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือการติดตาม เช่น Cookies , Tracking Technologies , Facebook Conversion Tracking เป็นต้น ผ่านการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการที่มอบให้โดยตรง

3. การนำข้อมูลมาใช้
ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีการรวบรวมไว้นั้น จะนำมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ , วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด , การปฏิบัติตามกฎหมาย , การแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบ

4. การแชร์ข้อมูล
เว็บ unitedufabet.com มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด นอกจากจะได้รับความยินยอมจากคุณ หรือจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การจัดเก็บของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการจัดเก็บตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุด ด้วยเครื่องมือสำหรับการบริหารข้อมูลที่เหมาะสม

6. ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
เว็บ unitedufabet.com มีข้อบังคับและเงื่อนไขในการปฏิเสธผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลจากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บจะระงับการให้บริการทุกรูปแบบ และลบข้อมูลนั้นทันที

7. สิทธิ์ของผู้ใช้
ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยเมื่อต้องการใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อทีมงานผ่านทาง contact@unitedufabet.com

8. การปรับปรุงนโยบาย
เว็บ unitedufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะโพสต์เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบทางหน้าเว็บ unitedufabet.com

9. การติดต่อเรา
หากคุณมีข้อเสนอแนะ หรือสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง contact@unitedufabet.com

10. วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้มีผลใช้งานทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019

11. ภาษาของนโยบายนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการดัดแปลงไปเป็นเวอร์ชันอื่นให้มีผลบังคับใช้ด้วยเช่นเดียวกัน

เว็บ unitedufabet.com มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร